İnsan Kaynakları ve Bordro Modülü

HumanAx İnsan Kaynakları, modern insan kaynakları yönetimi vizyonu ile, Microsoft Dynamics Ax 2012 platformu üzerinden insan Kaynakları kullanıcıları ve tüm çalışanların kullanabilecekleri uygulamalarla yeniden tasarlandı.

1. Organizasyon Yönetimi ve Tarihçe Takibi

2. Personel Yönetimi

3. Bordro

4. Yetkinlik Yönetimi

5. İşe Alma ve Yerleştirme

6. Eğitim Yönetimi

7. İşçi Sağlığı

8. Personel Bütçesi

9. Intranet Çalışan Portalı